Öğr. Gör. ÖZLEM GÜNEY KARADİŞOĞULLARI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ÖZLEM GÜNEY KARADİŞOĞULLARI

T: (0282) 250 3520

M oguney@nku.edu.tr

W oguney.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tasarım
Ana Bilim Dalı:Endüstri Ürünleri Tasarımı
Yüksek Lisans
Üniversite: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2011-2013
Tez: Akıllı binalarda kullanılan sistemlerin sürdürülebilirlik bağlamında irdelenmesi (2013)
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİMARLIK
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ,TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEK OKULU / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEK OKULU / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
1999-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / İç Mimarlık
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Öğr.Gör.Özlem GÜNEY KARADİŞOĞULLARI D. S. K., Akıllı ve Sürdürülebilir Binalar, Çatı ve Cephe, ss. 76-79, 2015.
Özgün Makale
2. Öğr.Gör.Özlem GÜNEY KARADİŞOĞULLARI D. S. K., Akıllı Binalarda Kullanılan Sistemlerin SÜrdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi bildiri kitabı, 2013.
Diğer
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. SEÇER KARİPTAŞ F., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., Akıllı ve Sürdürülebilir Binalar, ÇATI ve CEPHE, 2015.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Macar Mültecilerin Tekirdağ\'\'daki İzleri, Kocaeli Üniversitesi 2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi (12.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
2. KOPUZ A., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., GÜNEY F. C., Form Municipality Building to a City Museum in Trakia Region; A Case of Town Corlu, 13. International Conference ´´Standardion, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries Collaboration´´ (04.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
3. GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., KOPUZ A., A Case of Town Corlu, 13. International Conferance Standardization, Protypes and Quality, A means of Balkan Countries Collaboration (04.10.2016-05.10.2016).
Tam metin bildiri
4. SEÇER KARİPTAŞ F., GÜNEY F. C., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., International Sustainability In Interior Desing Through The Traditional Turkish House, International Conferance on New Trends in Architecture and Interior Desing (19.04.2016-22.04.2016).
Tam metin bildiri
5. SEÇER KARİPTAŞ F., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., Akıllı Binalarda Kulanılan Sistemlerin Sürdürebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi (23.05.2013-24.05.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö. ., DURUKAN KOPUZ A., ÖZDAMAR E. G. ., Çorlu Subay Orduevi ve 5.Kolordu Binası, DOCOMOMA_Türkiye Mimarlığı\'\'nda Mdernizmin Yerel Açılımları (28.04.2017-29.04.2017).
Tam metin bildiri
2. GÜNEY F. C., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., Sürdürebilirlik Kavramının Geleneksel Konut İç Mekanı Açısından Değerlendirilmesi- Anadolu´da Türk Evi Üzerine Bir İnceleme Örneği, Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu (12.10.2015-13.10.2015).
Tam metin bildiri
3. SEÇER KARİPTAŞ F., GÜNEY KARADİŞOĞULLARI Ö., MİMARİ DE EKOLOJİ, EKOLOJİ 2013 TEKİRDAĞ (02.05.2013-04.06.2013).
Poster